27 maja 2024

Pielgrzymi w Świętajnie

       Świętajno witało uczestników Rowerowej Pielgrzymki do Wilna. 10 lipca 2022r. do Świętajna przybyli uczestnicy Rowerowej Pielgrzymki do Wilna. Pielgrzymi wyruszyli 2.07.2022r. z miejscowości Słońsk w województwie lubuskim, by po 8 dniach dotrzeć do naszego Świętajna. Uczestników pielgrzymki powitali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie wraz z zespołem ” Świętowiacy „. Jak dobry obyczaj nakazuje, pielgrzymów powitaliśmy gorącym poczęstunkiem oraz koncertem piosenek przygotowanych przez zespół „Świętowiacy”. W trakcie występu p. Janina Trus przedstawiła pielgrzymom krótką historię naszej gminy. Na drugi dzień uczestnicy pielgrzymki wyruszyli w dalszą trasę. Sołtys Gryz p. Stanisław Fejfer zaprosił naszych gości do siebie na kawę i ciasto.