Działalność świetlicy w Pietraszach

             Wznowione zostały zajęcia w świetlicy wiejskiej w Pietraszach. Celem jej działalności jest m.in. organizowanie opieki wychowawczej i czasu wolnego dzieciom i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie gier i zabaw grupowych. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Ostatnio z okazji Halloween dzieci wraz z rodzicami spędziły magiczny wieczór zabaw. Niewątpliwie, święto Halloween to ciekawa okazja do poznania kultury krajów anglojęzycznych, w których ten zwyczaj cieszy się największą popularnością.