Zespoły artystyczne

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie działają następujące zespoły lub grupy artystyczne:

1) Zespół ludowy "Świętowiacy" – instruktorem muzycznym zespołu jest pan Władysław Miliszewski.

2) Zespół ludowy "Familia" – instruktorem muzycznym zespołu jest pan Mariusz Wilicki.

3) Młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny "Everything" – instruktorem muzycznym zespołu jest pan  Krzysztof Szczerbowski.

4) Młodzieżowy duet wokalno-instrumentalny "Czaderki" – instruktorem muzycznym zespołu jest pan Krzysztof Szczerbowski.

5) Taneczna grupa młodzieżowa "Respekt" – opiekunem i choreografem zespołu jest pani Justyna Biśtyga.