Zespoły artystyczne

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie działają następujące zespoły lub grupy artystyczne:

1) Zespół ludowy „Świętowiacy” – instruktorem muzycznym zespołu jest pan Władysław Miliszewski.

2) Zespół ludowy „Familia” – instruktorem muzycznym zespołu jest pan Adam Stępniewski.