GOK

Gminny Ośrodek Kultury 

Świętajno 22

19-411 Świętajno

tel. 87 521 54 41

e-mail: gokswietajno@gmail.com

www.gokswietajno.pl

Kadra:

Bożena Świderska – dyrektor

Wiesława Machłajewska – główna księgowa

Jolanta Lipiec – młodszy instruktor

Wiesław Świtaj – pracownik gospodarczy

Teresa Szczęsna – zajęcia świetlicowe w Pietraszach

Współpracownicy:

Anna Michałowska – zajęcia plastyczne 

Justyna Biśtyga – instruktor tańca nowoczesnego (grupa taneczna "Respekt")

Władysław Miliszewski – instruktor muzyczny zespołu "Świętowiacy"

Krzysztof Szczerbowski – nauka gry na gitarze, keyboardzie, śpiewu, instruktor muzyczny duetu muzycznego "Czaderki" i zespołu                                          rockowego "Everything"

Mariusz Wilicki – instruktor muzyczny zespołu "Familia"