„Świętowiacy” – muzyczny zespół folklorystyczny

DSC03438

Zespół powstał w maju 2011 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Nazwa zespołu wywodzi się od pierwotnej nazwy miejscowości – „Świętowo”. Na początku zespół liczył 13 osób: Janina Trus, Halina Chomicz, Krystyna Bielewicz, Halina Krupińska, Wanda Czajkowska, Zofia Surażyńska, Agata Dziemian,Barbara Domalewska, Wacław Bielewicz, Edmund Domalewski, Stanisław Dziemian, Władysław Miliszewski i Grzegorz Poszwa. Akompaniatorem i aranżerem zespołu był p. Władysław Miliszewski a opiekunem artystycznym p. Halina Chomicz. Inauguracyjny występ „Świętowiaków” miał miejsce w czerwcu 2011 r. podczas gminnej imprezy „Świętajniada”, gdzie został ciepło przyjęty przez publiczność i nagrodzony gromkimi brawami. Od tego czasu zespół „Świętowiacy” uczestniczy w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu i regionu. W roku 2015 w zespole nastąpiły zmiany osobowe: Władysław Miliszewski (kierownik muzyczny i akompaniator zespołu), Wanda Czajkowska, Barbara Domalewska, Maria Dzienisiewicz, Irena Kotowska, Teresa Krajewska, Halina Krupińska, Edward Domalewski, Piotr Kotowski, Tadeusz Srebrowski.

Po kolejnych zmianach osobowych w 2018 r. skład zespołu wygląda następująco: Wanda Czajkowska, Barbara Domalewska, Irena Kotowska,  Halina Krupińska, Krystyna Łukaszewicz, Janina Trus, Edward Domalewski, Piotr Kotowski, Tadeusz Srebrowski oraz Władysław Miliszewski – kierownik muzyczny i akompaniator zespołu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  ZESPOŁU ŚWIĘTOWIACY 

 III miejsce w I Przeglądzie Chórów Seniora w Ełku  – sierpień 2013 r.

Wyróżnienie za ciekawą interpretację utworów i kulturę sceniczną na XXXVI Miedzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie – sierpień 2013 r.