„Świętowiacy” – muzyczny zespół folklorystyczny

Zespół powstał w maju 2011 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie. Nazwa zespołu wywodzi się od pierwotnej nazwy miejscowości – "Świętowo". Na początku zespół liczył 13 osób: Janina Trus, Halina Chomicz, Krystyna Bielewicz, Halina Krupińska, Wanda Czajkowska, Zofia Surażyńska, Agata Dziemian, Barbara Domalewska, Wacław Bielewicz, Edmund Domalewski, Stanisław Dziemian, Władysław Miliszewski i Grzegorz Poszwa. Akompaniatorem i aranżerem zespołu był p. Władysław Miliszewski a opiekunem artystycznym p. Halina Chomicz. Inauguracyjny występ "Świętowiaków" miał miejsce w czerwcu 2011 r. podczas gminnej imprezy "Świętajniada", gdzie został ciepło przyjęty przez publiczność i nagrodzony gromkimi brawami. Od tego czasu zespół "Świętowiacy" uczestniczy w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu i regionu.

Od 2015 r. w wyniku zmian osobowych zespół składa się z 10 osób:

instruktor muzyczny – Władysław Miliszewski, Wanda Czajkowska, Barbara Domalewska, Maria Dzienisiewicz, Irena Kotowska, Teresa Krajewska, Halina Krupińska, Edward Domalewski, Piotr Kotowski, Tadeusz Srebrowski.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  ZESPOŁU ŚWIĘTOWIACY 

 III miejsce w I Przeglądzie Chórów Seniora w Ełku  - sierpień 2013 r.

Wyróżnienie za ciekawą interpretację utworów i kulturę sceniczną na XXXVI Miedzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie – sierpień 2013 r.

DSC03438