Projekty

 

„NASZ  GOK  UCZY, BAWI,  INTEGRUJE”

Projekt „Nasz GOK uczy, bawi, integruje” współfinansowany  był ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”

Projekt realizowany był w okresie grudzień 2013r. – maj 2014r. Wartość dotacji to 21876 zł

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


” REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  PIETRASZACH  POŁĄCZONY  Z  ORGANIZACJĄ  ZAJĘĆ  EDUKACYJNO-PRZYRODNICZYCH”

Projekt współfinansowany  był ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”

Projekt realizowany był w okresie styczeń – marzec 2015 r. Wartość dotacji to 33122 zł.   W ramach projektu wykonano kotłownię gazową, zakupiono sprzęt komputerowy i zestaw mebli oraz przeprowadzono warsztaty fotograficzne i plastyczne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo odbył się konkurs fotograficzny „Przyroda obszaru EGO” z głosowaniem przez internet. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie wydał album pt.” Walory przyrodnicze i turystyczne Gminy Świętajno i okolic”. 

DSC03747


 

„Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła oraz konkurs

na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca do  30 września 2015 r. polegał na organizacji zajęć z rękodzieła tradycyjnego, promującego lokalne dziedzictwo i tradycje związane z obrzędami dożynkowymi na wsi. W ramach warsztatów zostały zaprezentowane m.in. opowieści o zwyczajach dożynkowych, panujących w naszym regionie oraz sposoby tworzenia tradycyjnych symboli dożynkowych.  Efektem zajęć warsztatowych była wystawa różnorodnych wieńców podczas Gminnych Dożynek w Świętajnie – corocznej imprezie plenerowej promującej dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Najpiękniejsze wieńce zostały wyeksponowane na wystawie wieńców na imprezie dożynkowej i wzięły udział w Konkursie Wieńców. Wartość dotacji – 900 zł.


„KREATYWNI   W   AKCJI”

w ramach programu RÓWNAĆ  SZANSE 2016

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie w miesiącach luty – sierpień  2017 r. realizował projekt pn. „Kreatywni   w akcji” w ramach programu Równać Szanse 2016. W projekcie udział brała grupa młodzieży w wieku 15-19 lat. Celem zadania były: –  rozwój zdolności twórczych młodzieży poprzez organizację warsztatów graffiti oraz architektonicznych, – rozwój ich aktywności społecznej i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania poprzez wykonanie muralu oraz odnowienie wizerunku miejsca spotkań młodzieży w plenerze,    – nawiązanie nowych relacji z rówieśnikami, instytucjami i in. mieszkańcami gminy, – zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

Grupa projektowa spotykała się cyklicznie na warsztatach graffiti  i architektonicznych. Pracowała nad projektem muralu  na ścianie budynku ośrodka kultury oraz projektem zagospodarowania skweru przy GOK. W projekcie zaplanowany był także wspólny wyjazd na paintbool. Na zakończenie projektu odbyło się ognisko, na którym młodzież uczestnicząca w projekcie, dzieliła się swoimi  wnioskami i wrażeniami z całego przedsięwzięcia. Uczestnicy ogniska mogli również obejrzeć plenerową wystawę zdjęć, dokumentującą działania projektowe i wziąć udział w grach i zabawach. WARTOŚĆ  DOTACJI – 8400 zł.

Kreatywni w akcji


 

„Sport i rekreacja dla wszystkich – Sportowe Święto Rodzinne”

Projekt realizowany w okresie od 01 maja  do 30 czerwca 2017r. Wartość dofinansowania – 1500 zł.

Projekt polegał na organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego  w celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Świętajno.W festynie uczestniczyło 90-100 osób. W zmaganiach sportowych aktywny udział wzięło 9 rodzin (9 x 4 osoby= 36 osób), które przeszły cały cykl sportowych zmagań. Chętne rodziny miały okazję zaprezentować swoje umiejętności sportowe podczas takich konkurencji, jak: tor przeszkód,  bieg w workach, rzuty do celu, bieg na baranach, slalom unihokeju, slalom piłki nożnej. Poszczególne bloki sportowe obsługiwane były przez młodzież w formie wolontariatu. Druga część imprezy zarezerwowana była na występy artystyczne. Podczas festynu rodzinnego odbyły się także gry  i zabawy dla najmłodszych z wykorzystaniem chusty Klanzy. Działała kawiarenka ze słodkim poczęstunkiem i napojami do wyboru oraz stoisko plastyczne dla dzieci. Wszystkim dopisywał dobry humor i znakomita zabawa.


„Budowa rekreacyjnego pomostu pływającego na jeziorze w Świętajnie oraz zagospodarowanie plaży wiejskiej”

DSC03747

Projekt współfinansowany  był ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 stycznia 2018 r. Wartość dotacji – 81 410 zł.

Projekt zakładał budowę ogólnodostępnego, nowoczesnego pomostu pływającego na jeziorze w Świętajnie oraz zagospodarowanie plaży wiejskiej elementami małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. 

Cel główny przedsięwzięcia to : rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie LGD poprzez budowę pływającego pomostu na jeziorze w Świętajnie oraz zagospodarownie plaży wiejskiej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Świętajno i umożliwienia lokalnej społeczności i turystom różnych form wypoczynku do roku 2023.

 


„Zagrajmy razem – warsztaty i turnieje gier planszowych”

Projekt realizowany w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Wartość dotacji – 3 400 zł.

Projekt dotyczył organizacji warsztatów i turniejów gier planszowych. Realizowany był w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Celem projektu było: rozwój interpersonalny, wzrost integracji i budowanie więzi społecznych. W ramach spotkań osoby w różnym wieku poznawały i testowały różnorodne gry planszowe (np. Catan, Splendor, 5 sekund, Dobble, Czarne historie). Zakupione w ramach projektu gry planszowe, pozwalają atrakcyjnie wypełnić czas wolny przy dobrej zabawie. Można je także wypożyczyć, by w gronie rodziny lub przyjaciół doskonalić swoje umiejętności planowania, podejmowania strategicznych decyzji, kreatywności i refleksu. 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, ze środków PAFW, powiatu ełckiego, miasta Ełk, gminy Ełk, gminy Stare Juchy, gminy Prostki, gminy Kalinowo i gminy Świętajno.


„CZERWONE  KORALE,  CZYLI MAGIA STROJU LUDOWEGO”

Projekt realizowany od września 2018 r. do listopada 2018 r. Wartość dotacji: 4091 zł.

Założeniem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego i aktywności mieszkańców, by kreować wizerunek gminy jako obszaru o silnym przywiązaniu do tradycji wiejskich. Działania projektowe miały zainspirować szerokie grono odbiorców do kultywowania “ludowości wsi” do noszenia stroju ludowego, szczególnie podczas ważnych uroczystości i świąt.

Jednym z działań projektowych była organizacja warsztatów krawieckich, na których powstały elementy stroju ludowego (proste koszule i spódnice). Natomiast etap końcowy projektu to organizacja otwartej imprezy z okazji Stulecia Niepodległości Polski (data podsumowania projektu zbiegła się z ważną datą historyczną).

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. Warmia Mazury Lokalnie III.