Projekty

"NASZ  GOK  UCZY, BAWI,  INTEGRUJE"

Projekt „Nasz GOK uczy, bawi, integruje” współfinansowany  był ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”

Projekt realizowany był w okresie grudzień 2013r. – maj 2014r. Wartość dotacji to 21876 zł

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

" REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  PIETRASZACH  POŁĄCZONY  Z  ORGANIZACJĄ  ZAJĘĆ  EDUKACYJNO-PRZYRODNICZYCH"

Projekt współfinansowany  był ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”

Projekt realizowany był w okresie styczeń - marzec 2015 r. Wartość dotacji to 33122 zł.   W ramach projektu wykonano kotłownię gazową, zakupiono sprzęt komputerowy i zestaw mebli oraz przeprowadzono warsztaty fotograficzne i plastyczne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo odbył się konkurs fotograficzny "Przyroda obszaru EGO" z głosowaniem przez internet. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie wydał album pt." Walory przyrodnicze i turystyczne Gminy Świętajno i okolic". 

DSC03747

"KREATYWNI   W   AKCJI"

w ramach programu RÓWNAĆ  SZANSE 2016

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie w miesiącach luty – sierpień  2017 r. realizował projekt pn. „Kreatywni   w akcji” w ramach programu Równać Szanse 2016. W projekcie udział brała grupa młodzieży w wieku 15-19 lat. Celem zadania były: -  rozwój zdolności twórczych młodzieży poprzez organizację warsztatów graffiti oraz architektonicznych, – rozwój ich aktywności społecznej i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania poprzez wykonanie muralu oraz odnowienie wizerunku miejsca spotkań młodzieży w plenerze,    – nawiązanie nowych relacji z rówieśnikami, instytucjami i in. mieszkańcami gminy, – zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

Grupa projektowa spotykała się cyklicznie na warsztatach graffiti  i architektonicznych. Pracowała nad projektem muralu  na ścianie budynku ośrodka kultury oraz projektem zagospodarowania skweru przy GOK. W projekcie zaplanowany był także wspólny wyjazd na paintbool. Na zakończenie projektu odbyło się ognisko, na którym młodzież uczestnicząca w projekcie, dzieliła się swoimi  wnioskami i wrażeniami z całego przedsięwzięcia. Uczestnicy ogniska mogli również obejrzeć plenerową wystawę zdjęć, dokumentującą działania projektowe i wziąć udział w grach i zabawach.             WARTOŚĆ  DOTACJI – 8400 zł.

Kreatywni w akcji