22 czerwca 2024

Obchody Święta Niepodległości 2022

          Tradycją w naszej gminie stały się obchody Święta Niepodległości. W ostatnich latach obchody tego święta odbywają się we współpracy z Gminą Wydminy. Corocznie w dniu 11 listopada składane są wieńce w lokalnych miejscach pamięci /t.j. pod pomnikiem Orła Białego w Gryzach, pomnikiem w miejscowościach  Panteonie Żołnierzy Wyklętych w Jelonek i Gajrowskie,  pomnikiem Ofiar Wojen w Świętajnie oraz w Orłowie/. Dodatkowo o godz. 15:00 w Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie odbyła się uroczystość  odsłonięcia tablicy Pamięci Poległych Obrońców Kresów Północno – Wschodnich II Rzeczypospolitej. Natomiast o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu miejscowego zespołu „Świętowiacy”. Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców obu gmin. W tym roku gościliśmy również delegację młodzieży polonijnej z Kazachstanu oraz pana Mariana  Jeleniewicza, autora wierszy i piosenek o Żołnierzach Wyklętych.