27 maja 2024

16 października 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie zorganizował spotkanie liderów środowiskowych z terenu gminy Świętajno. Była to okazja do wymiany doświadczeń, pomysłów  i  dyskusji nad potrzebami lokalnej społeczności oraz nad inicjatywami mającymi rozwiązywać jej problemy. W spotkaniu udział wzięła  pani prezes Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga z Żytkiejm, która wygłosiła prelekcję na temat działań i rozwoju ich stowarzyszenia. W rozmowach i wypowiedziach zgodnie podkreślano, że dzięki determinacji i zaangażowaniu popartym życzliwością ludzi i instytucji, możliwa jest zmiana na lepsze. Wsparcie lokalnych liderów, partnerów, instytucji w rozwoju społeczności lokalnej jest niezwykle ważne. Wzmocniona w ten sposób aktywna społeczność chętniej pokonuje trudności i dąży do coraz wyższej jakości życia. Konsolidacja sił, potencjałów i zasobów zwiększa szanse mieszkańców na rozwój osobisty, grupowy i społeczny. Spotkanie liderów uświetnił występ zespołu Familia. Wieczór cieszył się dużym zainteresowaniem, przybyło ponad 60 osób.

Spotkanie liderów uświetnił występ zespołu Familia. Wieczór cieszył się dużym zainteresowaniem, przybyło ponad 60 osób.