23 lipca 2024

Zespół Ludowy ” Świętowiacy”

Zespół Ludowy Świętowiacy działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie od maja 2011 roku. Obecnie w skład zespołu wchodzi 10 osób pochodzących  ze Świętajna, Jurek i Wronek. Do zespołu należą: Janina Trus, Krystyna i Wacław Bilewiczowie, Barbara i Edmund Domalewscy, Wanda Czajkowska, Zofia Surażyńska, Halina Krupińska, Halina Chomicz  oraz Władysław Miliszewski.

Większość członków to osoby, które są już na emeryturze, chcą zaprezentować szerszej widowni swoje możliwości wokalne, a przy okazji miło spędzić czas. Opiekunem artystycznym jest H. Chomicz, a nad stroną muzyczną i aranżacjami czuwa W.Miliszewski.

Premierowy występ zespołu miał miejsce 25 czerwca na  Świętajniadzie i spotkał się z ciepłym przyjęciem. Świętowiacy występowali też w Klubie Integracji Społecznej we Wronkach, który odwiedził Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Marian Podziewski wraz z władzami powiatu oleckiego – Starostą A. Kisielem i Wiceprzewodniczącym Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego p. E. Adamczykiem.

28.08.2011 zespół  Świętowiacy prowadził oprawę muzyczną mszy św. w Cichym podczas odpustu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Najbliższe plany zespołu to:
– 11.09.2011 r. – występ na Międzygminnym Święcie Plonów w Olecku,
– 18.09.2011 r. -spotkanie integracyjne mieszkańców gminy w Giżach.

W swoim repertuarze zespół ma wiele utworów o różnorodnej tematyce – od sakralnej poprzez patriotyczną, biesiadną i ludową. Szczególną wagę przykłada się do tj ostatniej, by efektywnie propagować rodzimy folklor i tradycję. We wrześniu br. planujemy imprezę w GOK  „Pożegnanie lata”.

Serdecznie zapraszamy !

H. Chomicz