23 lipca 2024

24 listopada 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świętajnie odbyło się podsumowanie projektu realizowanego przez uczniów gimnazjum pt. "Tradycja i zwyczaje w naszej gminie" związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Świętajno.

Młodzież opowiedziała o pracy nad realizacją projektu i wynikach swoich działań. Pierwszym etapem pracy młodzieży były zajęcia z dziennikarzem, który przybliżył zagadnienia związane z prowadzeniem wywiadu i przygotowaniem reportażu. Następnie uczestnicy projektu podzieleni na grupy zadaniowe udali się w teren, aby zebrać informacje wśród seniorów i lokalnej społeczności o tradycjach i obrzędach obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Gminie Świętajno.

Ilustracją poszczególnych etapów pracy były zdjęcia przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Efektem finalnym była wystawa ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez uczestników projektu w czasie warsztatów plastycznych.