20 kwietnia 2024

 

3 października 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie zorganizował dla dzieci i młodzieży wycieczkę do parku linowego w Ełku. Uczestniczyły w niej 22 osoby- dzieci ze świetlicy wiejskiej w Pietraszach oraz młodzież ze Świętajna. Wycieczka była formą propagowania przez GOK zdrowego i aktywnego sposobu spędzania przez młodzież czasu wolnego, a także podsumowaniem cyklu zajęć w plenerze. "Była to najfajniejsza wycieczka" – tak mówili jej uczestnicy na zakończenie.