27 maja 2024

W dniu 10 października 2015 r. w Sołectwie Połom został zorganizowany „Konkurs Grzybobrania”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli mieszkańcy Połomu na czele z radną gminy p. Małgorzatą Zagrodzką i sołtysem sołectwa  p. Agnieszką Sznejder. W ramach nawiązanej współpracy puchary dla zwycięzców konkursu ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie. Uczestnikami Grzybobrania byli mieszkańcy gminy Świętajno i zaproszeni goście.  Wielkie Grzybobranie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Na zakończenie dla wszystkich uczestników konkursu organizatorzy przygotowali ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek i smaczny gorący obiad (były tradycyjne kartacze, baby ziemniaczane, pożywna zupa i wiele innych smakołyków).  Poprzez „Konkurs Grzybobrania” organizatorzy promowali czynne spędzanie czasu wolnego oraz ludzi, którzy lubią przyrodę i potrafią z niej właściwie korzystać. To przedsięwzięcie było także wspaniałą okazją do międzypokoleniowej integracji – w przygotowanie i przebieg spotkania zaangażowały się osoby z kilku pokoleń.  Dzięki sprzyjającej aurze i przyjaznej atmosferze impreza okazała się niezwykle udana. W  części artystycznej wystąpił zespół Pokolenie ze Świętajna oraz członkowie młodzieżowego zespołu Red Rose.

Najwięcej grzybów zebrali:

p. Iwona Gryszkiewicz  ze Świętajna – ponad 7 kg

p. Ewa Bertman z Dudek – ponad 6 kg

p. Arkadiusz Rogoża z Połomu –również  ponad 6 kg.

Wyróżnienie za najpiękniejszy znaleziony okaz borowika otrzymał Dawid Zagrodzki z Połomu.