22 czerwca 2024

Wakacyjne improwizacje

Niezwykłe zakończenie wakacji miały dzieci i młodzież w Świętajnie. W czasie warsztatów Teatralnych "Metamorfozy" zorganizowanych
w Gminnym Ośrodku Kultury w dniach 19-22.08.2009 r. dzieci i młodzież z Litwy i Świętajna uczyły się sztuki teatralnej.
Pod kierunkiem instruktorów przygotowały kwestie do wybranej przez siebie postaci, wykonały do niej kostiumy. Warsztaty zakończyły się konkursem – "Postać i Kostium" gdzie przed jury uczestnicy odegrali rolę wybranej przez siebie postaci. Uwieńczeniem imprezy był uliczny happening aktorów grupy warsztatowej, zabawa pod chmurką oraz integracyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek.