22 czerwca 2024

Na plaży wiejskiej w Świętajnie powstało miejsce ogniskowe do integracyjnych spotkań z pieczeniem kiełbasek. W środę 18.01.2018 r.  przed rozpoczęciem ferii zimowych, Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie zorganizował tu dla młodzieży wspólne pieczenie kiełbasek. Spotkania przy ognisku to popularna forma integracji jego uczestników. Każde ognisko ma w sobie pierwotną magię, a moc ognia łączy i spaja jak wiele wieków temu. I tym razem wspólnemu pieczeniu kiełbasek towarzyszyły śmiechy i wspomnienia z przygód szkolnych. Każdy z uczestników ogniska mógł odpocząć i ogrzać się również przy gorącej herbacie a później wrócić do codziennych zajęć.