23 lipca 2024

Wieczór starszych i młodszych nastolatków

 23 czerwca 2016 r. w sali widowiskowej GOK odbył się ciekawy “Wieczór starszych i młodszych nastolatków”. Inicjatorem spotkania był Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Świętajnie, który we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świętajnie realizuje projekt pn. “Bliskie spotkania starszych i młodszych nastolatków”. Przedsięwzięcie to dotyczy integracyjnych działań na rzecz zaspokajania potrzeb seniorów, takich jak: aktywność intelektualna i fizyczna, spędzania czasu wolnego w interesujący sposób, utrzymywania więzi towarzyskich. Tematem przewodnim “Wieczoru starszych i młodszych nastolatków” był wystawiony przez młodzież spektakl muzyczny pt. “Podróż”, który przybliżał ciekawostki wybranych państw europejskich.

Tego typu przedsięwzięcia są bardzo cenne – to nie tylko nawiązywanie kontaktów i pozytywnych relacji międzypokoleniowych, ale też terapia rozwojowa zarówno dla młodzieży i osób dorosłych.