23 lipca 2024

Warsztaty wyplatania tradycyjnego wieńca dożynkowego

W Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie w okresie wakacyjnym realizowany był projekt dofinansowany przez Gminę Świętajno w formie warsztatów wyplatania wieńca dożynkowego. Celem projektu było kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowych związanych z przygotowaniem wieńca dożynkowego. W ramach warsztatów prezentowane były opowieści o zwyczajach dożynkowych panujących w naszym regionie oraz sposoby tworzenia tradycyjnych symboli dożynkowych . Uczestnicy poznali zasady wyplatania tradycyjnego wieńca z udziałem czterech podstawowych zbóż, a także naturalnych innych materiałów jak: kwiaty, len,  zioła, owoce, warzywa itp.  Zboże służące do wyplatania wieńca  wcześniej nacięto ręcznie i odpowiednio wysuszono w przewiewnym, ciemnym miejscu. Podobnie przygotowano suche kwiaty do stałej dekoracji wieńca. Następnie przystąpiono do wyplatania wieńca, omawiając jak odpowiednio układać kłosy, w jaki sposób je powiązać i umocować, jakich naturalnych elementów użyć do ozdobienia, aby wieniec budził powszechny zachwyt. Zajęcia prowadziła instruktor GOK p. Jolanta Lipiec.