20 kwietnia 2024

SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO I GRUP NIEFORMALNYCH

W miesiącu listopadzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie miały miejsce spotkania szkoleniowe dla członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie gminy Świętajno. W szkoleniu brały udział osoby zainteresowane pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w ramach nowej perspektywy finansowej UE oraz środków finansowych z funduszy lokalnych w ramach inicjatyw oddolnych. Spotkania są częścią projektu “Olecki Obywatel” realizowanego przez Fundację Ziemi Oleckiej. Głównym celem tego projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych i postaw obywatelskich wśród mieszkańców powiatu oleckiego zaangażowanych w działania na rzecz społeczności lokalnej.