20 kwietnia 2024

Pierwsze dni maja to tradycyjny okres uroczystości upamiętniających symbole narodowe i wydarzenia z historii Polski.

W dniu 3 maja 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie zaprosił mieszkańców gminy na krótką lekcję historii związaną ze świętami majowymi. Na placu przy budynku GOK odbyła się wystawa plenerowa poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 r. oraz historii symboli narodowych. Głównym celem wystawy było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i szacunku dla symboli narodowych. Dodatkowo w kąciku plastycznym odbywał się pokaz wykonania kotylionu o polskich barwach narodowych. Każdy odwiedzający wystawę mógł zrobić sobie taki kotylion.