23 lipca 2024

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców gminy

W sobotę 28 lutego 2015r. w lokalu biblioteki miało miejsce spotkanie szkoleniowo-informacyjne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie pod nazwą „Pozyskiwanie funduszy unijnych”. Spotkanie miało na celu zapoznanie mieszkańców gminy z możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych na działania społeczne wykorzystujące lokalne zasoby. Odbyło się ono w ramach realizacji projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Pietraszach oraz zakup wyposażenia połączony z organizacją zajęć edukacyjno-przyrodniczych”. Osobą prowadzącą był trener p. P. Omalecki, który ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych.