23 lipca 2024

“                   Śladami Jaćwingów” – rajd rowerowy promujący gminę Świętajno

                W dniach 16-18 czerwca 2023 roku odbył się rajd rowerowy promujący walory turystyczne gminy Świętajno oraz gmin sąsiednich. W rajdzie wzięło udział ponad 30 osób z różnych stron Polski, a także miejscowi rowerzyści. Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie „Mazurska Morena” z Kruklanek a współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie. Rowerzyści nocowali w miejscowych kwaterach agroturystycznych w Świętajnie, Sulejkach i Dunajku.

                Uczestnicy rajdu zwiedzali najbardziej atrakcyjne miejsca oraz poznali historię tych terenów. W sobotę 17 czerwca GOK w Świętajnie przygotował niespodzianki artystyczne i kulinarne. Swoją wiedzę na temat Jaćwingów zamieszkujących nasze tereny, przekazał dr Marek Góryński. Rowerzystom śpiewał miejscowy zespół „Świętowiacy”, a wieczorem nad jeziorem można było podziwiać klimatyczny spektakl nawiązujący do tradycji nocy świętojańskiej i pokaz ognia w wykonaniu grupy artystycznej „Księstwo Chełchy”.

                 Uczestnikom rajdu tak spodobało się w Świętajnie, że koniecznie chcą nas odwiedzić również w przyszłym roku.