27 maja 2024

Podstawowy Kurs Florystyczny

01-30.09.2008 r. "Podstawowy Kurs Florystyczny" prowadzony przez
Janinę Anuszkiewicz – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Świętajnie na zamówienie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Gołdapi.