27 maja 2024

Grupa Aktywni z miejscowości Sulejki przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie jako partnera realizowała w okresie lipiec-październik 2020r. Projekt pn.”Ogród marzeń – konsekwencja w działaniu mieszkańców”. Projekt został zrealizowany ze środków programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4” dofinansowanego przez NIW- CRSO w ramach FIO.

Głównym celem projektu była kontynuacja prac mieszkańców Sulejek przy zagospodarowaniu wiejskiej działki w centrum wsi na miejsce odpoczynku i rekreacji. Współdziałanie lokalnej społeczności w celu stworzenia miejsca integracyjnych spotkań ma doprowadzić do poprawy wizerunku wsi i jakości życia mieszkańców. Kontynuacja prac przy zagospodarowaniu terenu stała się okazją, by jednoczyć mieszkańców wokół działań na rzecz dobra wspólnego. Dodatkowym aspektem projektu było zdobycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem ogrodów ozdobnych, uprawą i pielęgnacją roślin kwiatowych. Działania projektowe dotyczyły:
a) opracowania tematycznej prezentacji multimedialnej dotyczącej zasad projektowania ogrodów i doboru roślin ozdobnych,
b) montażu zakupionych elementów małej architektury /3 ławki parkowe i 3 poglądowe tablice informacyjne/,
c) wytyczenia terenu pod rabaty kwiatowe oraz montaż obrzeży w charakterze krawężników,
d) przygotowania podłoża pod nasadzenia roślinne /wyrównanie podłoża i rozesłanie agrowłókniny/,
e) dokonania nasadzeń zakupionych roślin wieloletnich,
f) przygotowania plenerowej wystawy zdjęć ogrodowych roślin kwiatowych.
W ramach projektu powstały główne rabaty kwiatowe z miejscami do siedzenia. Edukacyjnym elementem stały się także tablice poglądowe prezentujące historię i najciekawsze miejsca w gminie Świętajno oraz w sołectwie Sulejki. Uzupełnieniem działań projektowych było wykonanie przez Radę Sołecką Sulejek chodnika wzdłuż wysoczyzny.
W ramach projektu powstały główne rabaty kwiatowe z miejscami do siedzenia. Edukacyjnym elementem stały się także tablice poglądowe prezentujące historię i najciekawsze miejsca w gminie Świętajno oraz w sołectwie Sulejki. Uzupełnieniem działań projektowych było wykonanie przez Radę Sołecką Sulejek chodnika wzdłuż wysoczyzny.
Dobro wspólne, do rozwoju którego przyczyniły się działania projektowe, to przede wszystkim:
– wielopłaszczyznowa integracja różnych grup społecznych,
– wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania,
– wzmocnienie współpracy i solidarności lokalnej,
– poprawa estetyki ogólnodostępnej działki wiejskiej i poprawa jakości życia mieszkańców.