22 czerwca 2024

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Świętajno

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGminne obchody Święta Niepodległości w Świętajnie odbyły się tradycyjnie 11 listopada w sali widowiskowej  ośrodka kultury. W uroczystej wieczornicy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Świętajna i okolic. Młodzież szkoły podstawowej przygotowała montaż słowno-muzyczny opowiadający           o drogach Polski do wolności. Honorowym gościem  uroczystości był kombatant ppor. Armii Krajowej Pan Franciszek Miluć, mieszkaniec Gminy Świętajno i „żywa lekcja historii”. Pan Miluć z wielkim wzruszeniem opowiadał      o swoich wojennych przeżyciach i walce w oddziałach podziemia niepodległościowego. Następnie w formie prezentacji multimedialnej zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z okresu zaborów i walka Polaków o odzyskanie niepodległości. Uroczystą akademię zakończył występ zespołu Świętowiacy  z wiązanką patriotycznych pieśni. Gminne obchody Święta 11 listopada to nasz hołd w postaci pamięci czasu minionego, składany bohaterom (często bezimiennym) wszystkich walk narodowowyzwoleńczych w historii Polski.