20 kwietnia 2024

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Świętajno

„…Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granie, szum gałęzi,
listopadów przemijanie.
Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę,
By mowę wieków usłyszeć …”

11 listopada 2014 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona jednej z najważniejszych dat w polskim kalendarzu. Przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Gminy Świętajno spotkali się, aby uczcić 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz złożyć hołd bohaterom wszystkich walk narodowowyzwoleńczych. Lekcję polskiej historii i patriotyzmu w postaci programu poetycko muzycznego przygotowała młodzież  Gimnazjum w Świętajnie pod kierunkiem p. Wiesławy Górskiej. Występ  wprowadził w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 r. oraz ukazał siłę i odwagę narodu polskiego w walce o wolność.  Piękny występ młodzieży skłonił widzów do zadumy i refleksji nad historią Polski.  Przed uroczystością delegacja gminnych władz samorządowych odwiedziła Pana Franciszka Milucia, kombatanta ppor. Armii Krajowej, który walczył w oddziałach podziemia niepodległościowego. W dowód pamięci i szacunku oraz w podziękowaniu za życie pełne poświęcenia wraz z życzeniami zdrowia, Pan Franciszek otrzymał  kosz biało – czerwonych kwiatów. Było to bardzo wzruszające i piękne spotkanie.