23 lipca 2024

Z dniem 1 kwietnia 2010 r. Wójt Janina Trus powołała nowe kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie. W miejsce Pani Janiny Anuszkiewicz została nią Pani Justyna Predko . Nowa Pani Dyrektor Jest nauczycielką i pracuje w świetlicy szkolnej.