22 czerwca 2024

Żyjemy w społeczeństwie cyfrowym, a to otwarta sieć interakcji, z której każdy z nas może czerpać i wiele wnosić. Dlatego też należałoby wypracować reguły, które pozwolą zaspokoić nasze potrzeby bez łamania praw innych członków wirtualnej wspólnoty (bycie fair wobec innych).

18.10.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie ulicznym pokazem zaznaczył swój udział w społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura (korzystanie z oferty kulturalnej pochodzącej z legalnych źródeł). Wyrabiajmy więc w sobie nawyk sięgania po kulturę z legalnych źródeł.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lokalu naszego GOK i Biblioteki, gdzie na plakatach widnieją łącza do strony internetowej www.kulturanawidoku.pl