27 maja 2024

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie od lutego 2017 r. realizuje projekt pn. „Kreatywni   w akcji” w ramach programu Równać Szanse 2016.

W projekcie udział bierze grupa młodzieży w wieku 15-19 lat. Celem zadania jest:

–  rozwój zdolności twórczych młodzieży poprzez organizację warsztatów

graffiti  i architektonicznych,

– rozwój ich aktywności społecznej i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania poprzez wykonanie muralu oraz odnowienie wizerunku miejsca spotkań młodzieży  w plenerze,

– nawiązanie nowych relacji z rówieśnikami, instytucjami i in. mieszkańcami gminy,

– zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

Grupa projektowa spotyka się cyklicznie na warsztatach graffiti  i architektonicznych. Pracuje nad projektem muralu  na ścianie budynku ośrodka kultury oraz projektem zagospodarowania skweru przy GOK.

W projekcie zaplanowany jest także wspólny wyjazd do kina lub na kręgielnię. Na zakończenie projektu odbędzie się piknik z udziałem  władz samorządowych i mieszkańców gminy, na którym młodzież uczestnicząca w projekcie, podzieli się swoimi  wnioskami i wrażeniami z całego przedsięwzięcia.  Każdy z gości będzie mógł obejrzeć plenerową wystawę zdjęć, dokumentującą działania projektowe i wziąć udział w grach i zabawach.