22 czerwca 2024

W miesiącu czerwcu odbywały się kolejne spotkania w ramach projektu “Kreatywni w akcji”. Były to spotkania grup roboczych, które dotyczyły pracy nad muralem oraz pracy nad tworzeniem swojego miejsca w plenerze. Podczas rozmów nad tematyką muralu powstały dwa punkty widzenia, ponieważ nasza grupa projektowa składa się z osób 13 i 19 letnich. Starsi chcieli namalować na ścianie ludzką twarz, zaś młodsi grupę bajkowych muminków.Ustalono więc, że mural powstanie na dwóch ścianach budynku ośrodka kultury a połączy je jednakowa kolorystyka. Najpierw do tworzenia muralu przystąpili 19-latkowie, którzy świetnie poradzili sobie z rysunkiem. Nad całością czuwał Albert. On też instruował, doradzał i poprawiał, jeśli zaszła taka potrzeba. Potem młodzież zajęła się pracami porządkowymi i przygotowującymi do montażu elementów infrastruktury.