27 maja 2024

 „MOJA MAŁA OJCZYZNA ‘’

Konkurs odbędzie się 07 kwietnia 2011r.o godz. 10:00 w dużej sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie.

 

·      Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat naszej gminy jej historii, zabytków.

·      Prosimy o wytypowanie nauczyciela oraz  3 osób z klas 5-6.

·      Konkurs przeprowadzony zostanie metodą testową.

·      Przewidziany czas trwania testu 40 min.

·      Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2011r.

                       pod nr tel. 87 521 54-41