23 lipca 2024

DSC0184427 września 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie w ramach promocji gminy jako terenu turystycznego, przyjął zatrzymującą się w naszej miejscowości 50 osobową grupę rowerzystów – uczestników VIII Rajdu Rowerowego „Szlakiem Mazurskich Legend”. Uczestnikami rajdu była m.in. Malborska Grupa Rowerowa RAMA, Elbląska Grupa Rowerowa STOP, przedstawiciele Klubów Rowerowych z Kętrzyna, Olecka i Kruklanek. Grupę rowerzystów powitała Wójt Gminy p. Janina Trus, która wspomniała, że Gmina Świętajno jest obszarem przyjaznym i gościnnym dla turystów. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie współpracuje z GOK w Kruklankach, organizatorem rajdu rowerowego po Ziemi Mazurskiej, dlatego też zaprosił grupy rowerowe do zapoznania się z naszymi szlakami turystycznymi i poznania naszych krajobrazów. Formą spotkania było integracyjne ognisko z historią w tle. Na placu przy GOK w Świętajnie w atmosferze płonącego ogniska uczestnicy rajdu zapoznali się z historią naszej gminy,  przedstawioną przez historyka p. Elizę Ptaszyńską  pracownika Izby Historycznej w Olecku. Pani Eliza ciekawie opowiadała o genezie Świętajna i jego dziejach, opierając się  na historycznych dokumentach.

Wieczorne spotkanie zakończyło się wspólnym wysłuchaniem ballad śpiewanych przez barda z Białegostoku p. Ryszarda Mienkiewicza. Była to składanka piosenek z repertuaru Niemena, Grechuty, German, Okudżawy.

„Jesteśmy pod wrażeniem mazurskich krajobrazów, życzliwości i gościnności mieszkańców Świętajna. Opowiemy o Was na Żuławach. Obiecujemy, że w przyszłym roku w jeszcze większym gronie przyjedziemy”- tak mówili na zakończenie spotkania uczestnicy rajdu.