22 czerwca 2024

 

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Świętajno – 21.12.2013r.

Cele konkursu:

– kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek

– propagowanie piosenek o tematyce bożonarodzeniowej 

Termin:

Konkurs odbędzie się 21 grudnia 2013 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie o godz. 15.00.

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie (tel. 87 521 54 41)

REGULAMIN

1. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

– artyści w wieku 7-10 lat

– artyści w wieku 11-14 lat

– artyści w wieku 15-18 lat

2. Wykonawcy przygotowują 1 utwór:
kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej o łącznym czasie prezentacji nie dłuższym niż 5 min.

3. Forma akompaniamentu: podkład muzyczny, akompaniament

4. Jury, powołane przez organizatora, oceniać będzie:

– dobór repertuaru

– oryginalność interpretacji

– intonację, muzykalność i umiejętności wokalne wykonawców

– ogólny wyraz artystyczny

5. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dn. 20.12.2013r.

Tel. 87 521 54 41 , e-mail gokswietajno@gmail.com

6.Wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny,

7. Jury przyzna GRAND PRIX Przeglądu oraz wyróżnienia