22 czerwca 2024

„Ferie Zimowe 2013 w GOK Świętajno”

 

Tydzień : 21- 26.01.2013 r.

Godz. 1200 – 1600

WTOREK

1200 –  seans filmowy (bajki, filmy edukacyjne)

1300 – zagadki, rebusy, krzyżówki (turniej)

1400 – ABC zachowania przy stole (herbatka na zdrowie)

1430 – zajęcia plastyczne

ŚRODA

1200 –  seans filmowy (bajki, filmy edukacyjne)

1300 – zajęcia literackie

1400 – szkółka szachowa (podstawy gry w szachy)

1500 – „Śniegowe formy przestrzenne” – zajęcia w plenerze

1600 – nauka gry na gitarze (warsztaty)

CZWARTEK

1200 –  seans filmowy (bajki, filmy edukacyjne)

1300 – „Zimowe pejzaże” – plener fotograficzny

1430 – ABC zachowania przy stole (herbatka na zdrowie)

1500 – gry stolikowe (turniej)

1600  – zajęcia z tańca nowoczesnego

PIĄTEK

1200 –  seans filmowy (bajki, filmy edukacyjne)

1300 – „Jeden z dziesięciu” –  turniej wiedzy

1400 – „Zrób to sam” – kącik kulinarny

1530 – zajęcia plastyczne

SOBOTA

1200 –  seans filmowy (bajki, filmy edukacyjne)

1300 – zagadki, rebusy, krzyżówki (turniej)

1400 – „Zrób to sam” – kącik kulinarny

1530 – „Mini play back show” – konkurs muzyczny

           Tydzień : 28.01 – 2.02.2013 r.

  Godz. 1200 – 1600

WTOREK

1200 –  zajęcia literackie

1300 – zagadki, rebusy, krzyżówki (turniej)

1400 – ABC zachowania przy stole (herbatka na zdrowie)

1430 – zajęcia plastyczne

ŚRODA

1200 –  gry stolikowe (turniej)

1300 – zajęcia literackie

1400 – zabawy na śniegu  i ognisko w plenerze

1600 – nauka gry na gitarze (warsztaty)

CZWARTEK

1200 –  zajęcia plastyczne

1300 – gry i zabawy edukacyjne

1400 – „Zrób to sam” – kącik kulinarny

1600  – zajęcia z tańca nowoczesnego

PIĄTEK

1200 – wycieczka na basen lub lodowisko

SOBOTA

1200 –  seans filmowy (bajki, filmy edukacyjne)

1300 – tenis stołowy – turniej dla młodzieży

1400 – „Zrób to sam” – kącik kulinarny

 1530 – zagadki, rebusy, krzyżówki (turniej)