27 maja 2024

Dyskusyjny Klub Książki przy GBP w Świętajnie

Od kwietnia 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świętajnie działa Dyskusyjny Klub Książki. Należą do niego głównie dziewczęta z Gimnazjum w Świętajnie, które łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. Dziewczęta spotykają się raz w miesiącu, by podyskutować o wybranej książce przeczytanej wcześniej. Efektem dyskusji klubowej jest wspólna – powstajaca w bólach i dyskusji – recenzja omawianej pozycji książkowej.
DKK to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich, adresowany przede wszystkim do czytelników bibliotek publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie przyłączyła się również do idei wspólnego czytania i wspólnej rozmowy o książkach.