23 lipca 2024

Dr Jerzy Łapo i jego gawędy z mazurskiej krainy w GOK Świętajno

11 maja 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie odbyło się spotkanie z dr Jerzym Łapo, który jest archeologiem i historykiem, etnografem i kulturoznawcą oraz badaczem dziejów Mazur.  Jest także odkrywcą m.in. jednego z najstarszych pochówków ludzkich w Europie Środkowo – Wschodniej (VI tys. p.n.e., Kamieńskie, gm. Orzysz) oraz autorem książek i  prac o charakterze naukowym i popularno-naukowym.

 Tematem spotkania w Świętajnie były legendy i podania pochodzące z naszego regionu – Mazur. Legendy z regionu Mazur są połączeniem staropruskich wierzeń ludów zamieszkujących tę ziemię, jak również pogańskich mitów Słowian, mających silne korzenie w naszej kulturze, aż po dzisiejsze dni.

Dr Jerzy Łapo „przeniósł” uczestników spotkania do świata bajek mazurskich, krainy pełnej życia, zaludnionej fantastycznymi postaciami i zdarzeniami wręcz nie z tego świata. Usłyszeliśmy opowieści o diabłach mazurskich, kłobukach, zmorach i zapadających się zamkach.

W tych wszystkich podaniach, legendach i bajkach odzwierciedla się przecież dusza ludu dawniej tu zamieszkującego. Warto więc o nich posłuchać, gdyż bajki ludowe należą do trwałych dóbr kultury naszego regionu.