20 kwietnia 2024

Czerwone korale, czyli magia stroju ludowego

W ramach działalności Stowarzyszenia „Nasze Świętajno” w GOK w Świętajno w okresie wrzesień – listopad 2018 r. realizowany był projekt pt. ”Czerwone korale, czyli magia stroju ludowego” z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III. Działania projektowe dotyczyły organizacji warsztatów krawieckich, na których powstały elementy stroju ludowego (proste koszule i spódnice). Natomiast etap końcowy projektu to organizacja otwartej imprezy z okazji Stulecia Niepodległości Polski (data podsumowania projektu zbiegła się z ważną datą historyczną stąd tematyka imprezy). Celem zadania było wzmocnienie kapitału społecznego i aktywności mieszkańców, by kreować wizerunek gminy jako obszaru o silnym przywiązaniu do tradycji wiejskich. Działania projektowe miały zainspirować szerokie grono odbiorców do kultywowania “ludowości wsi” do noszenia stroju ludowego, szczególnie podczas ważnych uroczystości i świąt.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. Warmia Mazury Lokalnie III.