22 czerwca 2024

“Cudowny chłopak” – film podejmujący ważne społeczne tematy

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie nie tylko dba o propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, ale także o kształtowanie wrażliwości estetycznej i nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Taką formą są grupowe wyjazdy do kina. 01 lutego 2018 r. grupa młodzieży w wieku 9-16 lat odbyła wycieczkę do kina w Ełku. Uczestnicy wycieczki obejrzeli film pt. “Cudowny chłopak”. Film wywołał u widzów szereg emocji od smutku, przez rozbawienie po wielkie wzruszenie. Głównym bohaterem jest młody chłopiec ze zdeformowaną twarzą, który potrafił rozbawić widzów swoimi pokładami humoru, wzruszyć rozterkami na temat przyjaźni, jak i wywołać ogromny ból w naszym sercu, gdy cierpi odrzucony przez środowisko. Film podejmuje ważne społeczne tematy, takie jak odrzucenie przez środowisko i przemoc psychiczna, samotność czy wartość prawdziwej przyjaźni. Dzięki temu jest dla młodzieży taki pouczający.