20 kwietnia 2024

Bale były i są atrakcyjną oraz bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki. Dostarczają im wielu przeżyć i radości oraz zaspakajają naturalną potrzebę ruchu. Na zakończenie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie zorganizował w ostatnią sobotę karnawału  tj. 6 lutego 2016 r. Bal Karnawałowy dla dzieci i młodzieży z Wodzirejem. Na uczestników zabawy czekało dużo radości i śmiechu oraz wiele tanecznych animacji. O atrakcyjność zabaw zadbała grupa animatorów, która przygotowała wiele ciekawych gier i konkurencji. Program zabaw był na tyle ciekawy, iż nikt z uczestników balu tego nie żałował.