„Zakątek zmysłów”

Projekt „Zakątek zmysłów” realizowany był  przez grupę nieformalną mieszkańców wsi Sulejki przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie w roku 2021. Projekt został zrealizowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach projektu przeprowadzono spotkanie edukacyjno-przyrodnicze na temat roślin sensorycznych i ich znaczenia dla zdrowia człowieka. Następnym etapem były wspólne prace mieszkańców sołectwa Sulejki nad utworzeniem mini ogrodu sensorycznego na gminnej działce w centrum Sulejek. Po usunięciu zakrzewień  i chaszczy oraz odpowiednim wyrównaniu terenu koparką, mieszkańcy wykonali z gabionów rabaty kwiatowe. Po montażu donic gabionowych, wypełnieniem ich kamiennym kruszywem i usypaniem ziemi uprawnej, powstał mini ogródek sensoryczny – na rabatach zasadzono kwiaty i inne rośliny oddziałujące na zmysły  człowieka /przede wszystkim na dotyk, wzrok, węch/. Dodatkowym elementem tego ogródka jest ścieżka sensoryczna o średnicy 6 metrów składająca się z 8 kwater prezentujących różnego typu nawierzchnię /materiał nawierzchniowy o różnej strukturze, fakturze i frakcji/. Obok gabionów umieszczono tabliczki poglądowe z opisanymi gatunkami roślin sensorycznych.
Dzięki realizacji projektu powstała zupełnie nowa oferta dla wszystkich mieszkańców sołectwa Sulejki – miejsce ekologicznej edukacji i leczniczego relaksu. Dotacja na realizację projektu wyniosła 4 000 zł, zaś wkład finansowo-usługowy przekroczył wartość 2 200 zł. W realizację projektu zaangażowało się 12 wolontariuszy.

Bookmark the permalink.