Dnia 19 września 2016 r. dwudziestoosobowa grupa młodzieży była na wycieczce w parku linowym w Ełku. Celem wyjazdu było podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz propagowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu. Troska o zdrowie i kondycję fizyczną oraz nauka zdrowego stylu życia jest dla młodych ludzi bardzo ważna. W parku linowym każda trasa ma inny charakter i stopień trudności, uzależniony od wysokości oraz rodzaju zainstalowanych przeszkód. Pokonując te przeszkody młodzież miała okazję do rozwijania poczucia równowagi, pewności siebie, koordynacji ruchów oraz przełamania bariery lęku wysokości i strachu.  Niektórzy uczestnicy wyjazdu pokonywali trasy parku linowego wielokrotnie.