27 maja 2024

10.11.2012 r.

Fundacja Edukacyjna 4 H w Polsce w okresie październik-grudzień 2012 r. realizuje projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą "Tradycja i zwyczaje w naszej gminie". Do projektu zostały zaproszone po trzy gminy z czterech województw. Województwo warmińsko-mazurskie reprezentują gminy: Świętajno, Kalinowo i Wieliczki. Opiekę nad realizacją projektu ze strony Gminy Świętajno przejęła Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie. Głównym celem zadania jest zebranie i upowszechnienie informacji o tradycji przygotowywania i obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia na terenie w/w gmin. Nabór chętnej młodzieży do wykonania zadania odbył się w Gimnazjum w Świętajnie, gdzie zgłosiło się 12 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Praca nad realizacją projektu w Gminie Świętajno przebiegała w kilku etapach. Pierwszym etapem były warsztaty z udziałem dziennikarza, który przybliżył młodzieży zagadnienia związane z prowadzeniem wywiadu i przygotowaniem reportażu. Na zajęciach w dniu 13.10.2012 r. młodzież ćwiczyła technikę i zasady przeprowadzenia wywiadu. Potem podzielona na grupy zadaniowe, udała się w teren, w celu zebrania informacji wśród seniorów o tradycjach i obrzędach bożonarodzeniowych (okres Adwentu, Wigilia, dekorowanie domów, wypiek ciast i potraw). 20 października, 24 października oraz 3 listopada i 10 listopada młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez panie znające się na rękodziele, na których  wykonywała ozdoby świąteczne: bombki, choineczki, stroiki, witraże, wieńce. Był to "fajny" sposób spędzania czasu wolnego, gdzie nie tylko uczono się, ale też integrowało w formie zabawy.