Jubileusz 10 – lecia działalności artystycznej zespołu „Świętowiacy”

W sobotę 16 października 2021 r. w GOK w Świętajnie miała miejsce niecodzienna uroczystość – Jubileusz 10 – lecia działalności artystycznej zespołu „Świętowiacy”. Zespół powstał w maju 2011 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie, a jego inauguracyjny występ odbył się w czerwcu podczas gminnej imprezy Świętajniada. Nazwa grupy wywodzi się od pierwotnej nazwy miejscowości – Świętowo. Od tego czasu  „Świętowiacy” uczestniczyli w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu i regionu. Ich wieloletnia aktywność artystyczna i działania w zakresie kultywowania regionalnych tradycji i śpiewu zasługują na najwyższy szacunek i uznanie.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Wójta Gminy Świętajno pana Janusza Zakrzewskiego i Dyrektora GOK w Świętajnie pani Bożeny Świderskiej, którzy w ciepłych słowach podziękowali członkom zespołu za współtworzenie kultury w Gminie Świętajno oraz wręczyli pamiątkowe statuetki i kwiaty. Następnie artystyczny upominek dla Jubilatów przekazał zaprzyjaźniony zespół „Oleckie Echo” z Olecka.
Potem wszyscy uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni poczęstunkiem. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość, nie zabrakło również jubileuszowego tortu, podarowanego Świętowiakom przez wójta gminy.
Na zakończenie Świętowiacy śpiewająco podziękowali wszystkim gościom przybyłym na ich Jubileusz.
Z okazji Jubileuszu, wszystkim Członkom Zespołu „Świętowiacy”, życzymy wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były równie owocne, jak te dotychczasowe.

Bookmark the permalink.