27 maja 2024

Integracyjne spotkanie międzypokoleniowe z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie po raz kolejny odbyło się spotkanie młodszego i starszego pokolenia. Tym razem była to wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Lekcję polskiej historii i patriotyzmu w postaci programu poetycko – muzycznego przygotowała młodzież Gimnazjum w Świętajnie pod kierunkiem p. Wojciecha Dominików. Występ wprowadził w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 r. oraz ukazał drogę Polaków do odzyskania niepodległości.

Uroczysty i podniosły charakter wieczornicy nadały pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu „Świętowiacy”. To piękne spotkanie kilku pokoleń skłoniło wszystkich do zadumy i refleksji nad dawnym i współczesnym patriotyzmem oraz oddało hołd pamięci czasu minionego i bezimiennym bohaterom walk narodowowyzwoleńczych.

„…Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granie, szum gałęzi,
listopadów przemijanie.
Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę,
By mowę wieków usłyszeć …”